Join The Community

Search

Bahaya Mengkonsumsi Makanan Haram


Pada prinsipnya semua yang ada itu hukumnya mubah dan halal sampai ada dalil yang menjelaskan keharaman zat tersebut. Hanya Allah SWT saja yang berhak menentukan apakah suatu zat itu halal atau haram. Ajaran islam mewajibkan umatnya untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal. Berikut beberapa dalil akan pentingnya untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal.

"Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka api neraka lebih utama baginya "
( HR Tirmidzi dari Ka'ab bin Ajazah r.a)


"Allah mempunyai malaikat di atas baitul maqdis yang menyeru setiap malam, barangsiapa makan haram tidak diterima darinya amal ibadah dan amal baiknya"
(HR Dailami dalam Musnad Firdaus dari Ibnu Mas'ud r.a)


"Seorang lelaki berdo'a, Ya... Allah, Ya... Allah, sedang makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, ia diberi makan(sejak kecilnya) dengan yang haram. Bagaimana mungkin do'anya dikabulkan "
(HR Muslim dari Abi Hurairah r.a)

Jadi makanan haram menjadi salah satu penyebab tertolaknya do'a seorang hamba. Oleh karena itu sebagai umat islam, kita harus selalu waspada dan lebih memperhatikan kehalalan makanan yang kita konsumsi. Bisa jadi do'a yang kita panjatkan selama ini belum juga dikabulkan, karena disebabkan adanya makanan haram yang masuk kedalam perut kita.